Magunkról

KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
8713, Kéthely Magyari u. 30.
Tel:06/85-539-034 

Fax: 06/85-539-033

Email: szechisk@t-online.hu

 

Vonatkozó törvényi, jogszabályi háttér: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény,

a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

 

Az intézmény hivatalos neve: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Rövid neve: Kéthelyi Általános Iskola

Feladat ellátási helye: 8713 Kéthely, Magyari u. 30.

Beiskolázási körzete: Kéthely, Somogyszentpál

Fenntartó neve: Siófoki Tankerületi Központ

Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény

OM azonosító: 034067

 

Maximális létszáma: 336 fő.

 

Intézményvezetés: Sümegi Tamásné intézményvezető

Nagy Gábor intézményvezető-helyettes

 

Köznevelési alapfeladata:

Általános iskolai nevelés-oktatás – nappali rendszerű iskolai oktatás alsó, – és felső tagozaton

 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása

 

Alapfokú művészetoktatás – táncművészeti ág – néptánc tanszak

előképző 1-2., alapfok 1-6. évfolyam

– képző,- és iparművészeti ág – képzőművészet tanszak

előképző 1-2., alapfok 1-6. évfolyam

 

Az intézmény célja:

– színvonalas oktatással szilárd alapműveltség, stabil alapkészségek nyújtása a tanulóknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást

– segítségnyújtás a szülőknek a nevelés minden lehetséges területén abban, hogy a tanulók sokoldalú, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is becsületesen boldogulni tudó emberekké váljanak

 

Jelenlegi tanulólétszám: 180 fő.

 

Osztályok száma: alsó tagozaton 4

felső tagozaton 5 (8. évfolyamon párhuzamos osztály)

Az oktatás szervezésének módja:

Napközis ellátás: 1-4. évfolyamon

Tanulószobai ellátás: 5-8. évfolyamon

 

Tanórán kívüli foglalkozások: átlagos képességű és kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára egyaránt  – szakkörök, tehetséggondozás

– korrepetálás, felzárkóztatás

– fejlesztő foglalkozások

Alkalmazotti létszámadatok:

Fő állású pedagógus: 17 fő

Tankerületi áttanítással foglalkoztatott pedagógus: 1 fő (kémia)

Óraadó pedagógus: 1 fő (tanulószoba)

Technikai dolgozó: 1 fő iskolatitkár

4 fő takarító személyzet

1 fő karbantartó

 

Az intézmény aktuális partnereinek listája a 2013. augusztus 31-ig működő Comenius I. minőségfejlesztési modell tükrében:

 • Iskolai Diákönkormányzat
 • Szülői Szervezet
 • A település óvodája
 • Fenntartó – Siófoki Tankerületi Központ
 • Kéthely Község Önkormányzata
 • Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali
 • Hóvirág Közalapítvány
 • Kéthely SE – sportegyesület
 • Művelődési ház
 • Katolikus egyház
 • Szivárvány Lakásotthon
 • Egészségügyi Szolgáltató
 • Gyermekjóléti Szolgálat