Alapítvány

Hóvirág Közalapítvány

Székhelye: 8713 Kéthely, Magyari u. 30
Bankszámlaszáma: 66900014-10001480-00000000

Célja:
Az iskolában a magasabb színvonalú oktatást biztosító feltételek megteremtése, ennek érdekében kiemelten támogatandó:

– tanulók nyelvtanulása
– az egészséges életmódra nevelés
– testnevelés programjainak anyagi támogatása
– a hátrányos helyzetű tanulók segítése
– a különböző versenyeken eredményt elérő tanulók díjazása
– szakmai munkaközösségek innovatív tevékenységének anyagi elismerése
– a pedagógusi nevelő oktató munkájának elismerése az intézmény dolgozóinak az iskolafejlesztésben, működtetésben végzett kiemelkedő teljesítményének anyagi elismerése

Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység:
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása
-természetvédelem, állatvédelem
-környezetvédelem
-sporttevékenység